[1]
Carlsson, N. 2016. En »dålig« flicka. Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp. Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2567.