[1]
Sallnäs, M., Wiklund, S. och Lagerlöf, H. 2016. Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Socialvetenskaplig tidskrift. 17, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2489.