[1]
Topor, A. 2016. Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS. Socialvetenskaplig tidskrift. 17, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2487.