[1]
Dunér, A. och Olin, E. 2016. En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift. 18, 4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.4.2461.