[1]
Johansson, M. och Bergman, A.-S. 2016. Mirakel inom äldreomsorgen? – idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 1 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.1.2425.