[1]
Jönson, H. 2016. Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2413.