[1]
Brodin, H. och Matisson, T. 2016. Lägst ned på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2411.