[1]
Norberg, P. 2016. Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410.