[1]
Ryrstedt, E. 2016. Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409.