[1]
Hedlund, D. 2016. Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen. Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4 (apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407.