[1]
Dellgran, P. och Höjer, S. 2018. Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer. Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 2 (mar. 2018). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.2.2394.