[1]
Lundberg, S. 2018. Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen. Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4 (sep. 2018). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2393.