[1]
Falkenström, H. och Hjärpe, T. 2018. Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete. Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4 (sep. 2018). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384.