[1]
Gunnarsson, E. och Karlsson, L.-B. 2019. ”Vi möter de ofrivilliga” – socialsekreterare om äldre personer med missbruksproblem. Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 2 (feb. 2019), 141–157. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.2.2375.