[1]
Backlund, Åsa, Lundström, T. och Thorén, K. 2019. Institutioner för ensamkommande barn: Hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad?. Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 3-4 (juli 2019), 211–229. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.3-4.2364.