[1]
Ulmestig, R. och Panican, A. 2016. Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner. Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 3-4 (sep. 2016). DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2015.22.3-4.2344.